21.05.24

2.7.24


Задача 2.7.24 (умова)

2.7.24.  Ознайомтесь з умовами задачі 2.4.18. При якій початковій кутовій швидкості обруча радіусом 𝑹 він повернеться до вихідної точки, рухаючись зі сталим прискоренням по горизонтальній підлозі? Початкова швидкість центра обруча 𝒗.

2.4.18

Задача 2.4.18 (умова)

2.4.18. Обруч розкручено у вертикальній площині і запущено по підлозі рукою гімнастки через деякий проміжок часу сам повертається до неї. Поясніть фізику цього явища. Визначіть коефіцієнт тертя між обручем та підлогою, якщо початкова швидкість обруча v, а відстань, на яку відкочується обруч дорівнює l.


17.05.24

2.7.42

Задача 2.7.42 (умова)
 
2.7.42. Стержень маси 𝒎₁ і довжини l підвішений на шарнірі. Невеликий шматок пластиліну маси 𝒎₂ прилипає до середини стержня, рухаючись до зіткнення з ним горизонтально зі швидкістю 𝒗. Знайти максимальний кут відхилення стержня від вертикалі. Тертям в шарнірі знехтувати.

 

10.05.24

2.5.21*

Задача 2.5.21* (умова)


2.5.21*.  По горизонтальній площині може ковзати без тертя гладка "гірка" висотою h та масою m1.. Гірка плавно переходить у площину. При якій найменшій швидкості гірки невелике тіло масою  m2 , котре нерухомо лежить на її шляху, перескочить через її вершину?

09.05.24

2.6.39*

Задача 2.6.39* (умова)


2.6.39*.  Швидкість спутника в перигеї дорівнює v при відстані до центра Землі, рівній 𝒓. Яка швидкість спутника в апогеї? Яка відстань від нього до центра Землі в апогеї?

08.05.24

2.6.37

Задача 2.6.37 (умова)


2.6.37.  Космічний спутник "Блискавка–1" має перигей над південною півкулею Землі на висоті близько 500 км, а апогей - на висоті близько 40 000 км над північною півкулею. Яке співвідношення кутових швидкостей обертання цього спутника в перигеї та апогеї?

28.04.24

2.3.22


Задача 2.3.22 (умова)


2.3.22. На нитці підвішена кулька. Нитку приводять у горизонтальне положення і після цього відпускають кульку. В якій точці траєкторії її прискорення направлено вертикально вгору? вертикально вниз? горизонтально? 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...