17.05.24

2.7.42

Задача 2.7.42 (умова)
 
2.7.42. Стержень маси 𝒎₁ і довжини l підвішений на шарнірі. Невеликий шматок пластиліну маси 𝒎₂ прилипає до середини стержня, рухаючись до зіткнення з ним горизонтально зі швидкістю 𝒗. Знайти максимальний кут відхилення стержня від вертикалі. Тертям в шарнірі знехтувати.

 

10.05.24

2.5.21*

Задача 2.5.21* (умова)


2.5.21*.  По горизонтальній площині може ковзати без тертя гладка "гірка" висотою h та масою m1.. Гірка плавно переходить у площину. При якій найменшій швидкості гірки невелике тіло масою  m2 , котре нерухомо лежить на її шляху, перескочить через її вершину?

09.05.24

2.6.39*

Задача 2.6.39* (умова)


2.6.39*.  Швидкість спутника в перигеї дорівнює v при відстані до центра Землі, рівній 𝒓. Яка швидкість спутника в апогеї? Яка відстань від нього до центра Землі в апогеї?

08.05.24

2.6.37

Задача 2.6.37 (умова)


2.6.37.  Космічний спутник "Блискавка–1" має перигей над південною півкулею Землі на висоті близько 500 км, а апогей - на висоті близько 40 000 км над північною півкулею. Яке співвідношення кутових швидкостей обертання цього спутника в перигеї та апогеї?

28.04.24

2.3.22


Задача 2.3.22 (умова)


2.3.22. На нитці підвішена кулька. Нитку приводять у горизонтальне положення і після цього відпускають кульку. В якій точці траєкторії її прискорення направлено вертикально вгору? вертикально вниз? горизонтально? 


21.03.24

2.6.49

Задача 2.6.49 (умова)
 
2.6.49. Визначте час падіння Землі на Сонце, якщо її раптово зупинити.


2.6.18

Задача 2.6.18 (умова укр.)
 
2.6.18.  Супутник маси 𝒎 рухається по круговій орбіті радіусом 𝑹 навколо планети маси 𝒎. Який імпульс треба миттєво надати супутнику, щоб площина його орбіти повернулася під кутом 𝜶, а радіус залишився незмінним?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...