07.02.13

Термодинаміка

Термодинаміка. Задача 1

1. Одноатомному газові, який знаходиться у посудині з рухомим поршнем, який не пропускає повітря, надано теплоту 900 Дж. Знайти роботу газу, якщо він діяв на поршень зі сталою силою.

Розв'язання.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...