16.04.16

"Темна матерія"

Астрономія.  Задача: "Темна матерія"


Обертання галактичного диску
Відомо, що галактика NGC 2885 складається зі скупчення зірок у вигляді кулі – ядра радіусом 4 кпк -  та тонкого кільця, внутрішній радіус якого співпадає з Rя, а зовнішній, за попередніми оцінками, дорівнює 15Rя. Маса кільця набагато менша за масу ядра.
Встановлено, що лінійна швидкість зірок у кільці не залежить від відстані до центру галактики: вона становить наближено v = 240 км/с для всіх зірок від зовнішнього краю кільця аж до краю ядра. Таку властивість  пояснюють, як правило, наявністю в галактики певної маси «темної матерії».

1. Якому сузір’ю належить галактика NGC 2885? Запропонуйте методи визначення відстані до галактики

2. Оцініть масу ядра галактики.

3. Встановіть середню густину речовини ядра галактики.

4. Знайдіть залежність густини «темної матерії» від відстані до центру галактики.

5. Обчисліть відношення маси «темної матерії» до маси ядра галактики.

В процесі розв’язання врахувати рівномірний розподіл зірок у ядрі галактики та симетричний розподіл «темної матерії» відносно центру галактики.


 Розв'язання
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...