06.11.12

2.1.51*

2.1.51* (умова)

На два катки різного радіуса положили важку плиту. Вона утворює кут альфа з горизонтом. знайдіть прискорення цієї плити. Проковзування немає. Масою катків знехтувати.

2.1.51* (вказівки до ровязку)


До задачі 2.1.51
Оскільки проковзування дошки по катках та катків по горизонтальній поверхні  відсутні,  то відстань між осями  катків в процесі руху залишається незмінною. Тому рух дошки буде поступальним. Дошка переміщуватиметься в горизонтальному напрямку та одночасно рухатиметься вниз вздовж катків. Нехай катки змістяться на відстань  l, то кожна точка дошки  пройде по горизонталі таку ж відстань l і одночасно переміститься  на цю ж відстань вздовж катків: АВ = ВС = l (див рис.).  В результаті центр тяжіння дошки буде рухатись  вздовж  прямої АС, нахиленої до горизонту під кутом α/2, оскільки трикутник АВС рівнобедрений.
 Рух буде рівноприскореним.
Дошка отримає кінетичну енергію за рахунок зменшення потенціальної:
mv2/2 = mgl·sinα, або v2 = 2gl·sinα.
З іншої сторони, при рівноприскореному русі v2 = 2aS, де S = AC = 2l·cos(α/2).
Отже шукане прискорення  a = v2/2aS = g·sin(α/2).

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...