07.11.12

Кристалічна структура.

 Задача. Кристал солі має кубічну структуру (мал. 2). Атоми в ньому розміщені у вершинах куба та на перетині діагоналей бокових граней. Ребро куба а = 5,6Å. Визначіть: 
                           1.відстань між найближчими сусідніми атомами;
                           2. число атомів, що належать даному кубу.
мал. 2

Розвязок.  З малюнка видно, що найближче до атома А розміщені атоми В, С  і D, які лежать на перетині діагоналей граней куба. Тому визначити відстань між найближчими сусідніми атомами означає знайти відстань АС, АВ або АD. Очевидно, що

Підставивши числа, отримаємо: АС = 4,0Å.
       З малюнка також видно, що атоми, які лежать у вершинах куба, належать одночасно восьми суміжним граткам.Кожен із них є вершиною восьми суміжних граток. Атоми, що лежать на перетині діагоналей бокових граней, належать двом суміжним граткам. У вершинах куба розміщено вісім атомів, а на перетині діагоналей граней – шість. Тому
N = 8•1/8 + 6•1/2 = 1 + 3 = 4.
       Відповідь: АС = 4,0Å, N = 4. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...