07.11.12

Щільність упаковки

Задача 1. Кристал CsCl має наступну структуру (мал. 1). Атоми в ньому розміщені у вершинах куба та на перетині діагоналей куба. 
     1. Визначити число атомів Cs, Cl що належать даному кубу? 
     2. Визначити відстань між найближчими атомами Cs, Cl, якщо ребро куба дорівнює а.  
мал. 1
 Розв’язок.   З малюнка бачимо, що атоми, які лежать у вершинах куба, належать одночасно восьми суміжним граткам, тому 
n(Cs) = 8•1/8 = 1, a n(Cl) = 1.
Тому загальне число атомів, що належить даній елементарній гратці 
N = n(Cs) + n(Cl)=2.  
Відстань між двома найближчими атомами Cs: L(Cs) = a. Відстань між двома найближчими атомами Cl: L(Cl) = a.  Найменша відстань між атомами шукатимемо з трикутника (234).  
Де х – діагональ квадрата грані куба, котра дорівнює:
                          Відповідь:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...