07.02.13

Термодинаміка

Термодинаміка. Задача 5


5. Нагріту воду масою 200 г, температура якої t1 = 80°C, перемішують у термостаті з такою ж масою холодної води, температура якої t2 = 20°C. Після змішування в термостаті встановилася температура t3. Чому дорівнює загальна зміна ентропії? Питома теплоємність води С = 4 190 Дж/кг∙град.


Розв'язання.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...