07.02.13

Термодинаміка

Термодинаміка. Задача 4


4. Ідеальна теплова машина, яка працює за циклом Карно, бере за кожен цикл від нагрівника 3 000 Дж теплоти. Температура нагрівника 500 К, холодильника – 300 К. Яку роботу виконує машина за один цикл і яку кількість теплоти вона віддає холодильнику за один цикл?

Розв'язання.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...