05.02.13

Основи молекулярної фізики

Молекулярна фізика. Задача 2
 
 
2. Процеси з сталою масою ідеального газу в осях р-Т, р-V, V-T зображаються колами. Яким способом  за допомогою графіків можна визначити положення точок, в яких газ мав екстремальні значення параметрів?

 Розв'язання


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...