05.02.13

Основи молекулярної фізики

Молекулярна фізика. Задача 1

1. Зі сталою масою ідеального газу здійснили коловий циклічний процес. У яких точках газ мав максимальну та мінімальну температури? Який знак матиме робота виконана газом за цикл?
Розв'язання

Проведемо на графіку ізотерми ідеального газу.  Точки дотику 1 та 2 найнижчої та найвищої з них до графіка колового процесу відповідатимуть найнижчому та найвищому значенням температури.


Для визначення знаку результуючої роботи врахуємо, що при розширенні 3-4 газ виконав додатну роботу, при поверненні з 4 у 3 – відємну, але площа під кривою 3-4 істотно більша, ніж під дугою 4-3. Отже, результуюча робота додатна.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...